Zakoni po imenu

2006/02-L38Download (PDF)

Zakon o Inspektoratu zdravstva

Napomena: Zakon se primenjuje zajedno sa Uredbom UNMIK-a o njegovom proglašenju br. 2006/13 od 23.03.2006.

Odobreni od Skupštine:
19.01.2006
Objavljen od SPGS:
23.03.2006