Zakoni po imenu

2006/02-L-83Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona 2004/12 o Standardizaciji

Napomena: Zakon se primenjuje zajedno sa Uredbom UNMIK-a o njegovom proglašenju br. 2006/43 od 14.08.2006.

Odobreni od Skupštine:
13.07.2006
Objavljen od SPGS:
14.08.2006