Zakoni po imenu

2006/02-L-89Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona 2004/5 o trgovini naftom i naftnim derivatima

Napomena: Zakon se primenjuje zajedno sa Uredbom UNMIK-a o njegovom proglašenju br. 2007/9 od 05.02.2007.

Odobreni od Skupštine:
10.10.2006
Objavljen od SPGS:
05.02.2007