Zakoni po imenu

2007/02-L-118Download (PDF)

Zakon o liènom imenu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu Kosova, danom 13 aprila 2007, proglašen je sa Uredbom UNMIK-a br. 2008/11, danom 22 februara 2007.

Odobreni od Skupštine:
13.04.2007
Objavljen od SPGS:
22.02.2008