Zakoni po imenu

2007/02-L115Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o likvidaciji i reorganizaciji pravnih lica u steèaju

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu Kosova, danom 21.06. 2007, proglašen je sa Uredbom UNMIK-a br. 2008/21, danom 06.05. 2008 i se primenjuje zajedno sa Uredbom UNMIK-a o njegovom proglašenju.

Odobreni od Skupštine:
21.06.2007
Objavljen od SPGS:
06.05.2008