Zakoni po imenu

2008/03-L-081Download (PDF)

Zakon o Izmenama i Dopunama Uredbe UNMIK-A 2005/2 o Uspostavljanju Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 13. 06. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-033-2008, dana 15.06.2008.

Odobreni od Skupštine:
13.06.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
15.06.2008