Zakoni po imenu

2008/03-L-022Download (PDF)

Zakon o materijaloj podršci porodicama dece sa stalnim ogranièenim sposobnostima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 16. 05. 2008, proglašen je sa Uredbom UNMIK-a br. 2008/33, danom 14.06.2008.

Odobreni od Skupštine:
16.05.2008
Objavljen od SPGS:
14.06.2008