Zakoni po imenu

2002/7Download (PDF)

O Telekomunikacijama

Priznajući potrebu za unapredjenjem telekomunikacionog sektora na Kosovu putem:
Osnivanja jedne nezavisne regulatorske agencije odgovorne za registraciju, regulisanja i nadgledanja rada pružaoca telekomunikacionih usluga na Kosovu; ohrabrivanja privarnog sektora da učestvuje i takmiči se u pružanju usluga; donošenja standarda za sve pružaoce usluga na Kosovu i  donošenja propisa za zaštitu korisnika.

Odobreni od Skupštine:
08.05.2003
Objavljen od SPGS:
12.05.2003