Zakoni po imenu

2008/03-L-106Download (PDF)

Zakon o izmenama Zakona br. 2003/14 o prostornom planiranju

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 10. 11. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-055-2008, dana 17.11.2008.

Odobreni od Skupštine:
10.11.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
17.11.2008