Zakoni po imenu

2010/03-L-168Download (PDF)

Zakona o turizmu i turističkim uslugama

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 11.02.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-009-2010, dana 02.03.2010 .

Odobreni od Skupštine:
11.02.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
02.03.2010