Zakoni po imenu

2010/03-L-182Download (PDF)

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 01.07.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-036-2010, dana 15.07.2010.

Odobreni od Skupštine:
01.07.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
15.07.2010