Zakoni po imenu

2012/04-L-116Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br. 03-L-048 o menadžiranju javnih finansija i odgovornostima, izmenjen i dopunjen sa zakonom 03-L-221

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 14.06.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-031-2012, Dana 02.07.2012.

Odobreni od Skupštine:
14.06.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
02.07.2012