Zakoni po imenu

2012/04-L-165Download (PDF)

Zakona o budžetu Republike Kosovo za 2013 godinu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 13.12.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-056-2012, Dana 17.12.2012.

Odobreni od Skupštine:
13.12.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
17.12.2012