Zakoni po imenu

2011/04-L-086Download (PDF)

Zakon o Nacionalnom Parku "Bješket e Nemuna"

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 13.12.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-60-2012, Dana 26.12.2012.

Odobreni od Skupštine:
13.12.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
26.12.2012