Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Salih Salihu

Salih Salihu

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

  • ()

Lični podaci

  • Rođen 01.04.1970 u Remnik - VITINA
  • Oženjen

Obrazovanje

  • Doktor nauka

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Poslanik V saziva Skupštine Republike Kosova;
  • Profesor Prištinskog univerziteta.

Jezici osim maternjeg

  • Engleski, Nemački, Srpskohrvatski

Adresa

  • Ul. „Ilirija“, br.2 - Vitina

Telefon

  • 044 210 957