Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Ilir Deda

Ilir Deda

Funkcije u Skupštini Kosova

  Parlamentarna grupa

 • LDK

Partija

 • ()

Lični podaci

 • Rođen 08.01.1976 u Beograd
 • Oženjen

Obrazovanje

 • Magistar međunarodnih odnosa

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

 • Preko 15 godina radnog iskustva u domaćim i međunarodnim, javnim i nevladinim institucijama unutar i van Kosova.
 • Predavač na Univerzitetu UBT

Jezici osim maternjeg

 • Srpski; Engleski

Adresa

 • Priština

Telefon

 • 044 899 166