Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Ilir Deda

Ilir Deda

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

  • ()

Lični podaci

  • Rođen 08.01.1976 u Beograd
  • Oženjen

Obrazovanje

  • Magistar međunarodnih odnosa

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Preko 15 godina radnog iskustva u domaćim i međunarodnim, javnim i nevladinim institucijama unutar i van Kosova.
  • Predavač na Univerzitetu UBT

Jezici osim maternjeg

  • Srpski; Engleski

Adresa

  • Priština

Telefon

  • 044 899 166