Nacrt Zakoni na razmatranju

Download (PDF)

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona br.04/L-034 za Kosovsku Agenciju za Privatizaciju, izmenjen i dopunjen zakonom br.04/L-115

Datum raspuštanja:
04.12.2015