Dokumentet

 Shpalo (PDF)

Plani Strategjik i Kuvendit të Republikës së Kosovës 2016-2020

U publikua: E Hënë, 21.11.2016