Kuvendi i Republikës së Kosovës

Vendimet e punësimeve

14 Shtator 2019

Njoftim për kandidatin e suksesshëm

Në bazë të Nenit 41, të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës bën njoftimin për 6 (gjashtë) kandidatët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në konkursin e shpallur me 23 tetor 2018, për pozitën:

 

Këshilltar Juridik

Referencë: DSHJPL -KRK/910

1. Florent Mehmeti 77.4 pikë

2. Dren Ajeti 73.2 pikë

3. Shukrije Stublla-Shabani 72.9 pikë

4. Shqipe Shala 72.55 pikë

5. Muhamet Bytyqi 71.65 pikë dhe

6. Labinot Smakaj 69 pikë.

11 Shtator 2019

Njoftim për kandidatin e suksesshëm

 Në bazë të Nenit 41 të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës bënë njoftimin për 4 (katër) kandidatët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në konkursin e shpallur me 20 shtator 2018, për pozitën:

Zyrtar i Programit për edukim qytetar
Referencë: DMMP -KRK-JK/236


Dorentina Murturi                              92.25 pikë
Blerina Muqolli                                  92   pikë                
Duresa Tafaj                                     90.2 pikë   dhe 
Arianit Behrami                                 81.55 pikë.

2 Shtator 2019

Njoftim për kandidatin e suksesshëm

Në bazë të Nenit 41, të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës / Drejtoria e Personelit bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në konkursin e shpallur me 19 tetor 2018, për pozitën:

 

Titulli i vendit të punës: Koordinator i Njësisë

Referencë: DMMP -KRK/260

Numri i aplikacionit: 14

Emri dhe Mbiemri: Burim Etemaj

Pikët përgjithshme të fituara: 89.7

24 Gusht 2019

Njoftim për kandidatin e suksesshëm

Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës/ Drejtoria e Personelit, në bazë të nenit 41, të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bën njoftimin për kandidatët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit, sipas konkursit të shpallur me 30 maj 2019 deri më 13 qershor 2019, si vijon:

Pozita: Zyrtar i lartë për analiza buxhetore dhe financiare

Referencë: DHBA-KRK/946

Emri i kandidatëve të suksesshëm: Valdet Hadri 73.05 pikë dhe
Jeton Bajraktari 70.8 pikë.

 


Pozita: Zyrtar për media - informim

Referencë: DMMP -KRK/240

Emri i kandidatit të suksesshëm: Nexhmije Ahmeti 83.1 pikë.

 

 

Pozita: Zyrtar i Programit për edukim qytetar

Referencë: DMMP -KRK-JK/236

Emri i kandidatit të suksesshëm: Bjondina Çanta 74.6 pikë