Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

10:00 16 Dhjetor 2022

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë

09:30 6 Dhjetor 2022

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë