Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

09:10 21 Prill 2022

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë

11:00 8 Prill 2022

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë