Transkriptet

    Seancë e Jashtëzakonshme
    E Marte, 04.12.2018 20:00
    Rendi i ditës

    1. Kërkesa e 40 deputetëve për seancë të jashtëzakonshme për debat parlamentar lidhur me dështimet e koalicionit qeverisës të cilat kulmuan me mosliberalizim të vizave

    Transkripti