Lajmet e fundit

Nga mbledhja e Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere

e premte, 03.12.2021

Mbledhja e Komisionit për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes

e premte, 03.12.2021

Deputetët e Kuvendit të Kosovës, Vlora Dumoshi dhe Enis Kervan, po marrin pjesë në Komitetin për Kulturë, Shkencë, Edukim dhe Media të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës

e premte, 03.12.2021

Pyetjet të cilat nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen.

Pyetja juaj u dërgua. 

Ju faleminderit!