Kuvendi i Republikës së Kosovës

Prokurimi

Planfikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2019

28.02.2019

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2020

30.03.2020

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2021

20.01.2021

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2022

19.01.2022