Kuvendi i Republikës së Kosovës

Aktivitetet e transparencës së Kuvendit

Kuvendi miraton rregulloren për menaxhimin e dokumenteve publike

Me 24 mars, Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit miratoi rregulloren për menaxhimin e dokumenteve publike, e cila përcakton përgjegjësitë e stafit të kuvendit për të postuar dokumentet publike në faqen zyrtare të Kuvendit.

Kuvendi i Kosovës tregon qasjen e tij ndaj hapjes dhe angazhimit të qytetarëve në punën e tij

Prej 24 deri me 26 shkurt, katër anëtarë të Forumit per Transparencë Parlamentare (Zenun Pajaziti, Shqipe Krasniqi, Vullnet Kabashi dhe Visar Rushiti) morën pjesë në konferencen regjionale "Kuvendi transparent-Qytetarë të Angazhuar" organizuar nga NDI në bashkëpunim me Kuvendin e Republikës së Sllovakisë.

“Ditët e Kuvendit 2018”: Mitrovica, nikoqiri i radhës i ligjvënësve

Ka vazhduar në Mitrovicë turi i takimeve të deputetëve të Kuvendit me qytetarë.

U mbajt takimi i deputetëve të Kuvendit me qytetarë të Kamenicës

Mbi 100 qytetarë të Kamenicës ishin pjesë e debatit të hapur me deputetë të Kuvendit në këtë komunë, të organizuar nga Forumi për Transparencë i Kuvendit të Republikës së Kosovës.